webdesign Enschede

Actueel

Nieuws

Starterslening voor uitzendkrachten Lokaal nieuws dinsdag 04 januari 2022

Starterslening voor uitzendkrachten

Meer doelgroepen kunnen nu gebruik maken van de Starterslening door de wijzigingen in de voorwaarden van de Starterslening, het gaat hier om de volgende vier wijzigingen:

1) Uitzendkrachten      Uitzendkrachten met een perspectiefverklaring kunnen ook de Starterslening aanvragen. De uitzendkracht moet hierbij wel minimaal 52 weken voor hetzelfde uitzendbureau hebben gewerkt.

2) Ondernemers Een ondernemer kan de “Inkomensverklaring Ondernemer” aanvragen, dit gaat of via zijn financieel adviseur, de geldverstrekker of via een speciale rekenexpert.

3) Studielening De hoogte van je studieschuld telt vaak mee bij het bepalen van de hoogte van je hypotheek. Bij het berekenen van de hoogte van de Starterslening wordt er rekening gehouden met je studieschuld waardoor je meer Starterslening kan krijgen.

4) Tiny House Wanneer u een hypothecaire lening aangaat met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor de aankoop van een tiny house, dan kunt u ook in aanmerking komen voor een starterslening.
Laat u dus goed informeren over uw mogelijkheden. Krediet & Assurantiën Beheer B.V. kan u inzicht geven in uw mogelijkheden.

Stijgende bouwkosten zorgen voor problematiek voor uw opstalverzekering Lokaal nieuws dinsdag 28 december 2021

Stijgende bouwkosten zorgen voor problematiek voor uw opstalverzekering

Veel opstalverzekeringen kennen een herbouwwaardegarantie omdat hiervoor de zogenoemde herbouwwaardemeter is ingevuld. Wist u dat deze herbouwwaardemeter een verlooptermijn heeft van vijf jaar?


Dit betekent dat wanneer u deze herbouwwaardemeter niet hebt vernieuwd, u dus risico loopt dat u niet voldoende verzekerd bent. Aangezien de bouwkosten de afgelopen jaren drastisch gestegen zijn, en uw verzekerd bedrag al (meer dan) vijf jaar niet is verhoogd, zal u bij een flinke brandschade wel eens te kort kunnen komen voor het herbouwen van uw woning.


Daarnaast moet er rekening mee gehouden worden dat sommige verzekeraars geen volledige garantie tegen onderverzekering bieden, maar bijvoorbeeld een maximum van 150% van de herbouwwaarde. Uit data van het CBS blijkt dat de bouwkosten gemiddeld 30% is gestegen in een periode van zes jaar, in sommige steden is dit zelfs meer dan 70% geweest. Het advies is dan ook om regelmatig uit verzekeringspakket tegen het licht aan te houden, of alle verzekerde bedragen nog wel voldoen.


Krediet & Assurantiën Beheer B.V. in Borne helpt u hiermee. Daarnaast agendeert Krediet & Assurantiën Beheer B.V. de verloopdatum van uw herbouwwaardemeter, zodat u op tijd weet wanneer er opnieuw aandacht aan uw opstalverzekering moet bieden.

 

Nieuwe regels: Private autolease en uw hypotheek Lokaal nieuws dinsdag 28 december 2021

Nieuwe regels: Private autolease en uw hypotheek


Per 1 april 2022 gaat het BKR alle nieuwe private autoleasecontracten voor 100% van de totaalsom en niet meer voor 65% van de totaalsom inschrijven. Hierdoor wordt de volledige werkelijke last meegenomen in de berekening van de maximale leencapaciteit bij uw nieuwe hypotheek wanneer u ook een private leasecontract heeft, en niet meer 65%.

Bovengenoemde geldt vooralsnog alleen voor private autoleasecontracten die ná 1 april 2022 ingaan. Het is op dit moment nog onbekend of het BKR ook de oude constructies voor 100% gaat (laten) inschrijven.

Laat u dus goed informeren door uw financieel adviseur, voordat u met uw hypotheek bezig gaat of een bieding op een woning gaat doen! Krediet & Assurantiën Beheer B.V. helpt u graag een handje mee!

DUO-gegevens studielening opvraagbaar door financieel adviseur Lokaal nieuws dinsdag 28 december 2021

DUO-gegevens studielening opvraagbaar door financieel adviseur

Wanneer u een hypotheek aanvraagt, moet u veel informatie/bewijsstukken aanleveren. Het meest makkelijke voor u is op dat uw een toestemming kunt geven aan uw financieel adviseur (of uw geldverstrekker) om deze gegevens op te vragen bij desbetreffende instanties.


Via een bepaalde app voor financieel adviseurs is het mogelijk gemaakt om digitale gegevens van het UWV, Mijnpensioenoverzicht en  MijnOverheid op te vragen, uiteraard met uw toestemming. Sinds oktober 2021 is hierbij ook het DUO toegevoegd omtrent de gegevens van studieschulden digitaal beschikbaar te stellen voor geldverstrekkers.


Met de digitale gegevens hebben adviseurs en geldverstrekker altijd de correcte gegevens bij de hand en hoeft de klant minder aanvullende documenten aan te leveren. Voor u als klant betekent dit minder gedoe om bewijsstukken aan te leveren. En omdat de adviseur sneller en direct de juiste stukken kan opvragen, krijgt u ook sneller uitslag over uw hypotheekaanvraag.

Maximale hypotheek stijgt in 2022 voor lagere inkomens Lokaal nieuws woensdag 03 november 2021

Maximale hypotheek stijgt in 2022 voor lagere inkomens

Mensen met een inkomen tot ongeveer € 50.000 kunnen in 2022 iets meer lenen dan nu. De maximale leenruimte voor inkomens boven de € 50.000 neemt juist iets af. Dat schrijft demissionair minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Aan de leennormen zelf verandert er weinig. Ook de wegingsfactor van studieschulden blijft hetzelfde.

Ieder jaar kijk het Nibud hoe de verwachte loonontwikkeling invloed heeft op de maximaal verantwoorde lening voor huishoudens. Daarnaast wordt ook gekeken wat het effect is als de manier wijzigt waarop de maximale leencapaciteit wordt berekend. Op basis van deze inventarisatie geeft het Nibud advies over het verruimen of beperking van de leennormen. 

Met regelmaat wordt de verruiming van de leennormen aangewezen als boosdoener van de woningmarktproblemen. Zo was er vorig jaar forse kritiek van De Nederlandsche Bank dat het salaris van tweeverdieners zwaarder mee ging tellen. Dergelijke versoepelingen werken prijsstijging in de hand, zo was de stelling van DNB. 

Grens Nationale Hypotheek Garantie volgend jaar naar € 355.000 Lokaal nieuws woensdag 06 oktober 2021

Grens Nationale Hypotheek Garantie volgend jaar naar € 355.000

Wil je dit jaar een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afsluiten, dan mogen de totale kosten voor de woningkoop maximaal €325.000. Ieder wordt deze NHG-grens opnieuw vastgesteld aan de hand van ontwikkelingen op de woningmarkt. Nu de woningprijzen de pan uit rijzen wordt ook de grens sterker verhoogd dan gepland. 

De grens voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie is voor 2022 vastgesteld op € 355.000. Dit bedrag is tot stand gekomen door de gemiddelde woningwaarde van de afgelopen 27 maanden te nemen, plus 4 procent. Deze extra vier procent is een uitzondering om beter aan te sluiten bij de marktomstandigheden.

Grens Nationale Hypotheek Garantie reageert met vertraging
Terwijl de NHG-grens volgend jaar € 355.000 bedraagt, publiceerde de NVM over het tweede kwartaal van dit jaar een gemiddelde verkoopprijs van € 410.000. Deze gemiddelde transactieprijs ligt dus nu al € 55,000 boven de NHG grens voor volgend jaar. Het risico bestaat dat bij een verdere stijging NHG al snel weer uit zicht raakt voor veel kopers.

 

Prinsjesdag 2021: gevolgen voor hypotheek en huis Lokaal nieuws woensdag 22 september 2021

Prinsjesdag 2021: gevolgen voor hypotheek en huis

Prinsjesdag is vaak een formaliteit, aangezien de meeste plannen al vooraf uitgelekt zijn. Dit jaar is een uitzondering op deze regel. In de afgelopen weken trok vooral alle onrust in het demissionaire kabinet de aandacht. Welk nieuws komt er voor jouw uit het bekende koffertje? We zetten de invloed van Prinsjesdag 2021 op je huis en hypotheek op een rij.    

 

Daalt de laagste hypotheekrente verder? Lokaal nieuws woensdag 08 september 2021

Daalt de laagste hypotheekrente verder?De hypotheekrente is nog steeds uitzonderlijk laag. Sluit je een hypotheek af met een renteperiode van 10 jaar, dan is dit al mogelijk tegen 0,86 procent. Los van de laagste hypotheekrente zijn ook de gemiddelde rentes gedaald. Banken proberen elkaar af te troeven met de scherpste rentes, waardoor een mogelijke opleving al in de kiem gesmoord wordt.Tal van geldverstrekkers hebben in de afgelopen weken de   hypotheekrente   verlaagd. Hiermee kreeg de neerwaartse trend een vervolg. Naast kleinere hypotheekbanken ging de rente ook omlaag bij ABN Amro, Rabobank, ING en SNS Bank

 

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Enschede.

Aanmelden